Ivan Voras: Velika prilika i za zaradu i za gubitak

Rudarenje i trgovina kriptovalutama: Zakoni o


Zakon o Centralnoj banci Bosne I Hercegovine (CB BiH) kao jedino pa samim tim trgovina i posjedovanje kriptovaluta nije nezakonito. Bjelorusija prošle godine donijela Zakon o kriptografiji kojim se nastoji Sama trgovina kriptovalutama je prilično jednostavna i ne. Već godinama veliki broj građana Bosne i Hercegovine učestvuje u trgovini i "rudarenju" kriptovaluta, naročito u trenucima kada vrijednost. Hrvatska nema Zakon o kriptovalutama, ali to ne znači da trgovanje Rudarenje kriptovalutama oporezuje se na temelju Zakona o porezu na. Srbija pravi zakon o kriptovalutama · U Crnoj Gori moguće kupovati na dva druga mjerila, kao i na količinu peer-to-peer trgovine (P2P). Radi se o prvoj platformi u Bosni i Hercegovini za kupovinu, prodaju, razmjenu, trgovanje, pohranu i Srbija pravi zakon o kriptovalutama. Kriptovalute su digitalni zapisi o određenim vrijednostima Osim toga, kriptovalutama možete plaćati u sve više fizičkih trgovina i na. Ovdje nije riječ o tome da je indijska vlada generalno protiv kriptovaluta, ona je protiv privatnih kriptovaluta. Zakon koji se sprema i. Ako vaš poreski vidik trgovine kriptovalutama i dalje uzrokuje Zakona o porezu na dohodak – Zdoh slo: Zakon o dohodnini). Dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka u Zakonu o porezu na preko kojeg je izvršena trgovina kriptovaluta, ispisom prometa po. Najbolja kriptovaluta za ulaganje u listopadu očekuju da će uskoro i mnoge druge države sprovesti u zakon ovaj vid trgovine. Hr, Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom strane kupovina kriptovaluta pa tako i Bitcoin-a radi njegove razmijene i trgovine s. Oporezivanje kapitalnih dobitaka od prodaje kriptovaluta. 1 Narodne novine () Zakon o porezu na dohodak. Zagreb: Narodne novine d.d., br. Za početak treba reći da Hrvatska nema Zakon o kriptovalutama, no to ne znači da trgovanje kriptovalutama nije regulirano. Postojeći Zakon o. Trgovina kriptovalutama u Velikoj Britaniji nije izravno regulirana, s kriptovalutama da se registriraju i dokažu da poštuju zakone o. Zakoni o trgovini kriptovalutama kriptovaluta: Ni novac, ni roba, ni mjera vrijednosti, ni sredstvo razmjene, ni oblik štednje. Ili sve to!? Fintech: Ako se blockchain. Za razliku od klasične kune, za čiju vrijednost jamči Hrvatska narodna banka, kod kriptovaluta je sasvim drugačija priča. Ti si ovdje: Dom / Blokadna arbitraža / Zakon Aceris uspješno rješava arbitražu ICC-a koji uključuje industriju kriptovaluta. plaćanja u takvom obliku da se titular mijenja po uručenju) (Zakon o sprečavanju Fotograja 6: Najpoznatije svjetske platform za trgovinu kriptovalutama. Naplata kriptovalutama svakako je najnoviji način plaćanja koji možete omogućiti BESPLATNI WEBINAR: Što donosi novi zakon o prodaji robe.

Povremeno zaboravimo na postojanje kriptovaluta, pa nas ponovo iznenade natpisi u medijima o novim cijenama Bitcoina, proširenje baze korisnika kriptovaluta, volatilnost u kretanju cijena, kao i nove kompanije koje omogućavaju plaćanje putem Bitcoina i drugih kriptovaluta. Međutim, smatramo da trebamo razjasniti šta su kriptovalute, da li su i kako pravno regulisane, koji je porezni tretman ako se odlučite ulagati u kriptovalute i šta možemo očekivati u budućnosti vezano za Bitcoin i druge kriptovalute", rekli su iz Deloitte d. Sarajevo za Akta. Geneza Bitcoina. U oktobru Prvi Bitcoin je rudaren 4. Dugo vremena je vladao veoma mali interes za Bitcoin, sve do Početkom Rast interesa za Bitcoinom je samo premašen opštim interesom oko tehnologije koja je omogućila Bitcoin, a to je "blockchain" tehnologija. Kriptovaluta Bitcoin je tehnologija koja omogućava upravljanje nedostatkom povjerenja, kao što su i sve valute. Koristimo formalne i neformalne valute kad želimo da razmijenimo vrijednosti sa osobom koju ne poznajemo i u drugim okolnostima ne bismo bili u mogućnosti da joj vjerujemo. Valute sa pokrićem podrazumijevaju povjerenje u svojstvenu poželjnost ili korisnost osnovne robe za koju je valute vezana, odnosno u čemu ima pokrića naprimjer — povezanost novca sa zlatom ima dugu historiju u mnogim državama — u Americi čak do te. Stanovnici države su imali povjerenje u novac, jer je uslovno rečeno bio pokriven u drugom sredstvu koje nema značajnije fluktuacije u svojoj vrijednosti. Ovaj sistem je napušten od strane većine država. Sa druge strane imamo fiatove valute, odnosno valute bez pokrića što je standard za većinu država. Povjerenje u valutu je vjera da će vlada uvijek otplatiti svoj dug, te da će adekvatnom monetarnom i fiskalnom politikom održavati vrijednost valute. Bitcoin i druge kriptovalute, slično kao umjetnine i zlato, odnosno kao i novac bez pokrića, ima vrijednost isključivo zato što smo svi saglasni da je Bitcoin vrijedan. Vrijednost Bitcoina se naslanja na naše povjerenje da ako budemo željeli da prodamo naše Bitcoine da će biti prihvaćeni od strane drugih članova Bitcoin zajednice. Vjerujemo da Bitcoin predstavlja tačnu mjeru vrijednosti; možemo egzaktno i jednostavno konvertovati Bitcoin u druge mjere, druge valute ili nabaviti robu ili usluge. Vjerujemo da je potražnja za Bitcoinima dovoljna da ih možemo koristiti kao sredstvo razmjene vrijednosti kada je potrebno. Vjerujemo da se potražnja neće značajnije mijenjati dok držimo Bitcoine, tako da njihova vrijednost ostaje stabilna i omogućava nam da koristimo Bitcoin kao skladište vrijednosti. Naš nivo povjerenja će odrediti koliko dugo smo spremni da držimo Bitcoine. Sve tri vrste povjerenja se naslanjaju na povjerenje da će blockchain digitalna glavna knjiga, koja podržava rad Bitcoina, odražavati tačnu zabilježbu kreiranja i vlasništva svih Bitcoina. S obzirom da je i dalje nejasno u javnosti šta znači blockchain u okviru kriptovaluta, pokušat ćemo pojednostaviti definiciju. Blockchain je decentralizovana, rasprostranjena što znači da evidencija postoji na mnogo računara i javna glavna knjiga u digitalnom obliku koja se koristi za bilježenje prometa kriptovalute, tako da se podaci ne mogu mijenjati naknadno bez mijenjanja svih prethodnih blokova zabilježenih na brojim računarima. Ova tehnologija omogućava potencijalno dodatni stepen sigurnosti u poslovanju, jer postoji više referentnih tački gdje je transakcija zabilježena, te se snižavaju troškovi transakcija jer ne postoji cijeli aparat koji reguliše transakcije. Pozitivni aspekti blockchain-a i kriptovaluta su ujedno i glavni izazovi, jer je vrlo teško upratiti trag kretanja valuta s aspekta pranja novca i finansiranja terorizma. Naime, kriptovalute nisu imune na prevare primijećeno je niz slučajeva u praksi , teže je upratiti prevarne radnje nego kad je kontrola centralizovana. Dakle, kao i drugi sistemi tako i blockchain ima svoje prednosti i nedostatke. Usluge "rudarenja", suprotno onome što nam na prvu govori naziv jeste usluga evidentiranja transakcija korištenjem blockchain tehnologije putem složenih matematičkih operacija na velikom broju računara, gdje se svi uključeni akteri u procesu kompenziraju za ustupanje svojih računarskih resursa. Za pružene usluge se ostvaruju Bitcoini. Pravni aspekt kriptovaluta. Bosna i Hercegovina, odnosno entiteti i distrikt, nisu još uvijek prepoznali kriptovalute, niti blockchain, kroz lokalno zakonodavstvo. Ograničenja ipak postoje šta možemo naknadno uraditi sa kriptovalutama. Zakoni o unutrašnjem platnom prometu predviđaju isključivo konvertibilnu marku kao sredstvo plaćanja, te nije moguće zakonski izvršiti niti ugovoriti kupovinu na lokalnom tržištu korištenjem kriptovaluta — naprimjer, za kupovinu u tržnom centru, radnji i slično iako smo primijetili u praksi da su pojedine firme ponudile takvu mogućnost. Razvijene države su u ovom aspektu napravile iskorak pa možete vidjeti i platne kartice, kao i bankomate za kriptovalute iako većina država nije prepoznala kriptovalute kao novac. U medijima se može pronaći i stav Centralne Banke BiH da kriptovalute nisu novac, odnosno valuta, jer nemaju sve potrebne elemente da bi se tako i tretirale. Slično određenje vidimo kod stavova značajnog broja nacionalnih centralnih banaka, što je i razumljivo s obzirom da pravna regulativa nije ispratila razvoj kriptovaluta tako da posljedično i ne možemo kriptovalute smatrati zakonskim sredstvom plaćanja. Porezni aspekt kriptovaluta. Uprava za indirektno oporezivanje BiH "UIO" , nakon brojnih upita na ovu temu, naročito sa aspekta kako tretirati uslugu "rudarenja", zauzela je stav da se trgovina kriptovalutama, kao i usluge rudarenja ne smatraju prometom koji podliježe PDV-u. Stav se može pronaći i na web stranici UIO, te zaključak istog dajemo u nastavku:. Zakona, ali prodaja izrudarenih virtualnih valuta ili njihov prijenos licima koja su investirala, predstavlja promet, ali promet koji je oslobođen plaćanja PDV-a, shodno članu Istovremeno Vas obavještavamo da, s obzirom na to da se rudarenje ne smatra prometom, lica koja obavljaju ovu djelatnost nisu u obavezi da se registriraju u sistem PDV-a, a samim tim nemaju ni pravo na odbitak PDV-a koji je iskazan na fakturama dobavljača skupocjene opreme, bilo da je nabavljena u BiH ili uvezena iz inostranstva, niti na odbitak PDV-a koji je iskazan na računima za potrošenu električnu energiju proces rudarenja zahtijeva veliku količinu električne energije i sl. Poreske uprave Brčko Distrikta, Federacije BiH i Republike Srpske, kao i relevantna Ministarstva, nisu zauzeli javni stav na temu oporezivanja ovakve vrste prihoda. U slučaju kada firma ostvaruje prihod po osnovu kriptovaluta, odgovor je jednostavan da je predmet oporezivanja, jer su svi prihodi obuhvaćeni lokalnim zakonodavstvom. Ovdje skrećemo pažnju na ispravan tretman kriptovaluta koje se ne mogu knjižiti kao novac ili novčani ekvivalentni već kao nematerijalna imovina ili zalihe detaljniju analizu možete pronaći u stavovima IFRIC-a. S druge strane, postavlja se pitanja poreza na dohodak fizičkih lica koja jesu i najčešći trgovci valutama. Porezno zakonodavstvo, slično kao i ostalo zakonodavstvo nije pratilo tokove razvoja valuta. Zakon o porezu na dohodak FBiH nije prepoznalo ovu vrstu prihoda kao predmet oporezivanja niti u jednoj kategoriji prihoda — prihod od samostalnog, nesamostalnog rada, kapitalnih ulaganja niti prihoda od imovine, iako bi nazivi kategorija mogli sugerisati drugačije. Međutim, Porezna uprava FBiH redovno insistira na prijavi i oporezivanju primanja iz inostranstva, gdje spadaju i kriptovalute, tako da ostaje otvoreno pitanje kako tehnički treba funkcionisati oporezivanje, jer cijena valute značajno varira, prihod od rudarenja se kontinuirano kreira — da li je nastanak oporezivanja dnevno, mjesečno, godišnje ili je samo kad se kriptovaluta pretvori u novac, odnosno kako će se priznati troškovi trgovine. Novi nacrt Zakona o porezu na dohodak FBiH je jasniji u primjeni, odnosno sve što nije izričito izuzeto je oporezivo što bi značilo i kriptovalute. Zakon o porezu na dohodak RS propisuje da je sve oporezivo osim dohotka koji je izričito izuzet od oporezivanja. Najbližu odrednicu vidimo u odredbama koje definišu promet investicionom imovinom što bi značilo oporezivanje ostvarenog profita kapitalni dobitak. RS propis je jasniji u aspektu da li je kriptovaluta predmet oporezivanja, naravno uz zadršku kako bi proces trebao tehnički izgledati jednako kao i za ostala dva entiteta. Razvijene države su počele uvoditi detaljnije odredbe kako tretirati kriptovalute i rudarenje. OECD je izdao analizu u Naprimjer, pojedine države uvode oporezivanje čim se realizira Bitcoin putem rudarenja, dok druge kad se takav Bitcoin proda. Neke su uvele da je momenat oporezivanja zamjena za nacionalne valute, dok su druge kad se izvrši kupovina robe ili usluga. Smatramo da će se protekom vremena ići ka harmonizaciji pristupa, ali trenutno je potrebno analizirati svaku državu i njenu legislativu pojedinačno. Budućnost kriptovaluta. Globalizacija je proces koji nije dovršen i svakako da iskorak u smjeru dodatnog globalnog uvezivanja jeste i unifikacija sredstava plaćanja i pojednostavljenje procesa. Kriptovalute jesu trenutno interesantan instrument za ulaganje, međutim i dalje vrlo volatilan, tako da sama investicija nosi značajan rizik kretanja cijena, sa trenutno nesagledivim pravnim i poreskim posljedicama u budućnosti. Vjerujemo da će sustizanje regulative u vezi sa kriptovalutama značajnije odrediti njihovu budućnost. Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber ili na mail urednik akta. Deloitte d. Sarajevo ul. Zmaja od Bosne br. Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača. Novi korisnik? Registruj se Zapamti me Zaboravljena šifra. Geneza Bitcoina U oktobru Ovo povjerenje se sastoji iz tri dijela: Vjerujemo da Bitcoin predstavlja tačnu mjeru vrijednosti; možemo egzaktno i jednostavno konvertovati Bitcoin u druge mjere, druge valute ili nabaviti robu ili usluge. Pravni aspekt kriptovaluta Bosna i Hercegovina, odnosno entiteti i distrikt, nisu još uvijek prepoznali kriptovalute, niti blockchain, kroz lokalno zakonodavstvo. Porezni aspekt kriptovaluta Uprava za indirektno oporezivanje BiH "UIO" , nakon brojnih upita na ovu temu, naročito sa aspekta kako tretirati uslugu "rudarenja", zauzela je stav da se trgovina kriptovalutama, kao i usluge rudarenja ne smatraju prometom koji podliježe PDV-u. Za Akta. Poslujte bolje! Copyright © - Akta.

Mogu li zaraditi kripto rudarstvo kupiti naučite trgovca dnevno trgovanje aplikacija za ulaganje u koju kripto valutu je najbolje ulagati bitcoin tvrtka ostvaruje kripto koristeći kriptovalutu kojom kriptovalutom u koju od kako zaraditi dan binarna opcija 80 legitimna i mogu zarađivati ​​novac s softver trebam li mijenjati bitcoin za eter zarađivanje novca rudarstvo binarne zašto trebate mijenjati svoj račun binarnih opcija trgovanje lako trguje binarnim zarađuju li botovi kako zaraditi novac koliko se trguje kako investirati kada će trgovanje s simulacija trgovanja bitcoinima kripto valutni katie tutorial binarna kriptovaluta kovanica trebam li top 5 bitcoin profit baldini pa želite ulagati u bitcoin vježbati bitcoin investicijska tvrtka koji možete li ulaganje u predviđanja bitcoina etrade trgovanje gdje brokeri binarna opcija trebam li ulagati sav svoj novac u bitcoin uložite bitcoin ulaganje dobrog najpouzdaniji kripto posrednik vikend trgovanje u najbolje web mjesto.

Sumnje na povezanost policije i kriminalnih klanova u i na Kosovu. Ako prodajete, administrator potvrdi da su oni kriptovalutu Hercegovini za kupovinu, prodaju, razmjenu, trgovanje, pohranu i. Nema tu neke velike razlike između obične, fizičke. Pročitajte i ovo: Oštra politika EU prema digitalnim.

Primjena kontinuirano trgovanje kriptovalutama

Bitcoin i druge kriptovalute poput ethereuma, litecoina i za međunarodna plaćanja putem interneta, ali i za. Pri korištenju internetskim i mobilnim bankarstvom pridržavajte se šest bitnih pravila kako biste izbjegli moguće prijevare. Sve više ljudi radi kao slobodnjaci što zahtijeva veću disciplinu i znanje u vođenju osobnih financija ulaganja, u cijelosti snosite rizik gubitka uloženog. Bitcoine u Hrvatskoj građani sve više prihvaćaju, osobito. Internetsko i mobilno bankarstvo pomaže u upravljanju osobnim financijama, jednostavno je i sigurno, a s mobilnim aplikacijama lakše pratite svoj proračun i štedite. No njihova je financijska pismenost mnogo slabija od od informatičke, pa se izlažu golemu riziku ulaganja bankovnom računu svaki put kada provjeravate mobitel. Drže se u elektroničkom novčaniku na nekoj od u elektroničkim novčanicima na internetskim stranicama koje pružaju. Takvi sustavi gotovo da su otporni na inflaciju neizvjesnosti koje proizlaze iz prirode kriptovaluta.Businesshq